Menu główne

Najnowsze pytania i odpowiedzi

NIE LIKWIDUJEMY LICEUM W NOWYM MIEŚCIE

Nowe władze powiatu nie likwidują Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście nad Pilicą.

 

 

Szanowni Państwo,

Jako Starosta Powiatu Grójeckiego jestem oburzony wypowiedziami pana Krzysztofa Fiksa, radnego Rady Powiatu. W artykule, jaki ukazał się w „Okolicy” dnia 27.01.2015r. jedno, co było zgodne z prawdą, to fakt, że 23.01.2015r. odbyła się sesja Rady Powiatu. Pozostałe stwierdzenia: że dojdzie do likwidacji Liceum Ogólnokształcącego, że tej decyzji nie uzgodniono z radnymi, dyrekcją i nauczycielami oraz rodzicami uczniów, są kłamstwem. Jesteśmy już jednak przyzwyczajeni do tego typu zachowań p. Fiksa. Tak samo, jak do jego sukcesów w dotychczasowej działalności.

 

Te osiągnięcia są warte podkreślenia: blisko 50% zadłużenia powiatu, bardzo trudna sytuacja w służbie zdrowia i oświacie, źle przygotowana i nieudolnie prowadzona inwestycja Centrum Edukacyjno - Muzealnego w Warce, przerost zatrudnienia w starostwie oraz niewydolny Powiatowy Zarząd Dróg.  Zapewne to nie są wszystkie „sukcesy” i można się spodziewać, że pojawią się kolejne, którymi radny, przez skromność, nie zechce się pochwalić.

 

Rada Powiatu na sesji w dniu 23.01.2015r. podjęła uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Technikum w Nowym Mieście nad Pilicą z uwagi na to, że od początku utworzenia placówki nie udało się dokonać naboru uczniów. Zapewniam, że ani na sesji Rady Powiatu, ani w żadnych innych okolicznościach nie padło jakiekolwiek stwierdzenie na temat likwidacji Liceum Ogólnokształcącego. W związku z bardzo poważnym brakiem środków na funkcjonowanie oświaty, w wysokości  1 750 000, Zarząd Powiatu musiał szukać oszczędności (w budżecie na 2015r. przewidywana subwencja to 33 829 965zł + dochody własne 1 000 000 zł, a wydatki zaplanowane to 36 579 274 zł). Zaproponowałem przekazanie Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Mieście do prowadzenia samorządowi gminy.  Rozmawiałem z p. Mariuszem Dziubą – burmistrzem Nowego Miasta nad Pilicą oraz radnymi Rady Miejskiej. Byli u mnie nauczyciele oraz dyrektor placówki. Wyjaśniałem im, że jest to najkorzystniejsze rozwiązanie dla wszystkich. Wspólnie z p. Mariuszem Dziubą udaliśmy się do szkoły, aby uspokoić nastroje. Wyjaśniliśmy wszystkie wątpliwości nurtujące Radę Pedagogiczną oraz zdecydowanie zdementowaliśmy pogłoski o rzekomym zamknięciu placówki.

 

Jako starostwo deklarujemy użyczenie budynku w nieodpłatne użytkowanie. Połączenie w zespół przyniesie znaczne korzyści: ograniczenie kosztów, a także możliwość prowadzenia innych działalności w placówce. Mam nadzieję, że porozumienie i dobra współpraca z samorządem gminy Nowe Miasto nad Pilicą przyniesie obopólne korzyści. Jeżeli gmina nie przejmie do prowadzenia Liceum Ogólnokształcącego, będzie ono dalej prowadzone przez powiat.

 

Szanowni Państwo, jako nowa władza otrzymaliśmy w spadku zrujnowany powiat. Musimy dołożyć wszelkich starań, żeby dokonać zmian we wszystkich dziedzinach. Wymaga to dużej determinacji i zaangażowania wszystkich radnych.

 

Marek Ścisłowski

Starosta Grójecki

dodano: 25.02.2015    poleć znajomemu

Komentarze

Imie:

Email:

Wiadomość: